AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Vážení čtenáři našeho webu, jistě si vzpomenete na červen loňského roku, kdy jsme odhalili na Andělské Hoře pamětní desku J.W.Goethovi. Další pak byly odhaleny v Nejdku a ve Svatošských skalách. Dnešní zajímavý článek s goethovskou tématikou vyšel nejprve v celostátním deníku Lidové noviny 7.1.2015  a pak byl i citován na "i dnes".

a ještě odkaz na článek v idnes :

http://vary.idnes.cz/objev-podstavce-unikatni-goethovy-busty-fpn-/vary-zpravy.aspx?c=A150109_2129619_vary-zpravy_ba

Richka

Aktualizováno (Sobota, 28 Únor 2015 21:46)

 

Pod poněkud záhadným názvem se skrývá zcela prozaické setkání hlavních  aktérů - pořadatelů, obsluh, technických pracovníků, poradců, organizátorů a " šéfů" účinkujících na místě konání dlouho připravované akce. Akce nazvané : " Odhalení pamětní desky J.W.Goetha" před kostelem sv.  Michaela  na Andělské Hoře. Atmosféra setkání se nesla v pracovním  duchu, kdy se dolaďovaly poslední detaily pro zdárný průběh celé  slavnostní  akce. Některé nejasnosti, opomenuté detaily a podobné maličkosti jsme pokud možno eliminovali a v nastalém očekávání věcí příštích se těšíme na den " D ", tedy na 21.června, kdy vše vypukne v plné síle. Že byla rozprava mnohdy vzrušená, dokládají i fotografie z místa setkání.

Richka

Aktualizováno (Pátek, 13 Červen 2014 23:16)

 

 

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si opět poslat další zprávu, tentokrát z akce "Goethe-sázení stromů". Po dohodě s paní starostkou, jsme u kostela sv. Michaela vysadili dva stromy , lípu velkolistou a dub letní, snad je v tom určitá symbolika.

Pod Goetheho kámen byla usazena plastová trubka do které bude zasunuta nerezová patrona s písemnostmi, které dokumentují  akci, jež se bude konat 21.6.2014.

Josef Pelant -jednatel

Aktualizováno (Sobota, 26 Duben 2014 21:13)

 

 

Mistr kameník Pepa využil pěkného dne a připravil " lůžko" pro pamětní desku. A další mistr, tentokrát  fotografie, byl při tom. Tak se můžeme v nezkrácené podobě podívat, jak vše probíhalo. " Pane Karfík, vy nás ale zásobujete!", i tak by bylo možno nazvat reportáž našeho jednatele Pepíka Pelanta. Díky !!!!!!!!!!

Aktualizováno (Sobota, 19 Duben 2014 23:48)

 

 

Záznam z jednání řídícího a přípravného výboru pro slavnostní odhalení pamětních desek Johanna Wolfganga Goetha ze dne 7.4.2014 v Beethovenově salonku GH Pupp.

 

 

Přítomni :   Prokop, Leichter, Háma, Beneš, Kovařík, Kuneš, Kulhánková, Fidlerová, Pelant, Kaplánek,    

                     Andrš, Svoboda

Omluveni : Peroutka, Harastej, Bursík

Kontrola předchozího záznamu, události a nové úkoly :

 • Poslední jednání se uskutečnilo 17.3.2014
 • Pozvánky a pamětní tisk – po připomínkách (maloval-kreslil; kaple Nejsvětější Trojice na kostel apod.) - předáno zhotoviteli p. Pelcovi – počty viz dříve, objednávka – Kovařík
 • Seznam pozvaných - sestavit, doručování pozvánek osvědčeným sponzorům osobně vč. brožury LvB a spolu se Smlouvami – Kovařík
 • 31.3 – návštěva z RC Weimar – kopie PD předána za účasti p.Kouby a nátisk pozvánky v NJ
 • Připravit Info pro Karlsbader Zeitug – Thýn,Háma
 • 28.3. pokácení kaštanů před kostelem – úprava prostranství, 2 lípy, 2 rododendrony
 • 3.4. návštěva a jednání v ZŠ Bochov; výběr plakety 4 návrhy – vybrán ten se širším okrajem; barva kobalt a bordó á 100 ks (pořadatelé + sponzoři a ofic.hosté; k prodeji), pořízení raznice kol.Pelant, účast Svoboda,Háma,Thýn + TV Duha Soukup
 • 3.4. spolu s p.Hráským prověrka v Trojbokém kostele Háma,Thýn; 60 míst, reinstalace výstavy Zaniklé obce Doupovska; přívod vody a WC v provozu, vytápění PB možné, přípravna pro odpolední raut je k dispozici; v souvislosti s výstavou studentů kontrola kol.Peroutky nutná
 • Zajištění cateringu (Pfeffer) + služby s fy Pelant – předjednány kol.Hámou – následovat bude zvl. jednání jen k občerstvení, zajištění stanu, stoly ven či do kostela jsou k dispozici
 • Parkoviště 1, 2 , 3
 • Malý mikrobus pro kyvadlovou přepravu hostů – Ligneta, prověří kol.Thýn
 • Schůzka s moderátory – Bruno Fischer a p.Picka – návrh scénáře připraví – Beneš,Thýn
 • Schůzka s Dylení, Goethe, kočár – přizvat na příští jednání kol.Pelant
 • Info tabule – překlady Peroutka, ag.Boom, korektury textu ing.Zachová, Beneš, foto – Thýn
 • Jednání s p.Gargulou - RA Boom ve věci infotabule - 10.4. Pelant,Thýn
 • Jednat s mgr.Augustinem – Thýn
 • Informace kol.Andrše : ČNFB – údajně pro náš projekt uvolnil 60.000,- Kč. – podmínky čerpání zatím neznáme; vystoupení A.Strejčka – nabízí spoluúčast J.Molavcové (Faust a Markétka); o.s. obdrželo od města dotaci 35.000,-Kč; přemístění kamene v 2.pol. dubna
 • Jednat s pí. J.Štruncovou – kol.Prokop + Liněckij (vystoupení v kostele)
 • Nika kostel – socha Archanděla Michaela
 • info – pánové Rak + Strejček uskutečnili 27.3. koncert v Nejdku ; vystoupení 30.8. potvrzeno; ost. termíny (21.6 a 27.9. jsou již zadány; pořad k Husově výročí – 4.7.2015 (?)
 • QR kód – kol. Kovařík, bude pokračovat v pátrání
 • Změna! Tiskovka bude v úterý 17.6. od 10.30 v GH Pupp (přizvat Bc. Křimskou a Koubu) – zajistit Beethovenův salonek v GH Pupp – Leichter; připravit tiskovou zprávu – Thýn
 • Projednat s obcí AH objednání a umístění mobilních WC – pro akci 21.6.
 • p. řed. Svoboda přinesl a předal kol.Prokopovi výtvarné práce žáků
 • Příští jednání PŘV se uskuteční 5.5.2014 v 17.30 hod v Beethovenově salonku GH Pupp
 1. Karlových Varech 13.4.2014

Zaznamenal : Thýn / 602 425 800

 

Ač se to nezdá, stále se schází skupina , která připravuje " akci Goethe". Poslední pracovní setkání proběhlo v pondělí 7. dubna. Ing. Thýn, který skupinu metodicky, ale i prakticky vede, zhodnotil stav příprav : Jsou již navrženy pozvánky a  grafické listy, v bochovském výtvarném kroužku vyrábí pamětní keramické přívěsky. Rekognoskační skupina  Rotary klubu provedla místní ohledání v areálu trojboké kaple a potvrdila, že je místo vhodné pro zamýšlenou prezentaci kreseb žáků uměleckých škol na téma Goethe. Zástupci o.s. Andělská Hora také hlásí pokročilý stav příprav. Vše  tedy zdárně spěje k 21.6. , kdy se uskuteční slavností odhalení pamětní desky.

Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Duben 2014 22:54)

 

 

Ano. Sedí na svém místě. Ale pěkně popořadě. V sobotu 22. února vypukla nejdůležitější část připravované akce Goethe. Bylo to přesunutí kamene,  na kterém bude umístěna pamětní deska.

Vše začalo v 9 hodin. Nejprve proběhla příprava  vlastního místa. Pomocí  lesního kolového traktoru ( Lakatoš), dřevěných sání a podle pokynů našeho specialisty "kameníka" Pepy jsme pokračovali  v přípravě na nakládku monumentu na sáně. Tato část byla trochu riziková, ale vše klaplo. Kámen se podařilo usadit na sáně a na pokyn " jedeme" proběhlo přiblížení kamene k místu nakládky ke hraně svahu. Druhá skupina zatím hloubila jámu pro zasazení. Čekání na nákladní auto a jeřáb netrvalu dlouho. "Pan jeřábník" Venca to také perfektně zvládl a už byl náš kamínek  o vázě 2,8 tun na autě.

Další choulostivou manipulací bylo složení a  pak i otočení kamene. Skupina Pepy vše bravurně a bezpečně provedla. A pak už jen následovalo usazení do pískového lože a bylo hotovo. Ještě úklid místa činu, malá svačinka a spokojeně jsme se rozcházeli do svých domovů. Dlužno ještě podotknout, že logistickou část tohoto náročného přesunu, jak jinak,  perfektně zajistil náš jednatel Pepa Pelant.

Aktualizováno (Neděle, 23 Únor 2014 11:40)

 

 V úterý 11. února  navštívila pracovní skupina organizačního výboru základní školu v Bochově. Přijal nás pan ředitel mgr. Svoboda a paní zástupkyně. Účelem naší návštěvy bylo  požádat vedení školy o možnost účasti žáků na plánované výtvarné soutěži  na téma Goethe  a o zapojení místního keramického kroužku do výroby drobných suvenýrů. Ty bychom rádi použili jako drobné pozornosti.  Ing. Thýn seznámil přítomné se stavem příprav. Vedení školy nám vyšlo vstříc a  přislíbilo účast na plánované akci.

Richka

Aktualizováno (Středa, 12 Únor 2014 22:16)

 

Úvodem  několik poznámek.

Myšlenka umístění pamětní desky J.W.Goetha na Andělské Hoře vznikla z iniciativy Rotary klubu K.Vary. Zmíněný básník navštívil Andělskou Horu při svých cestách a dokonce zde pořídil i skicu, zachycující zříceninu hradu. O záměru Rotary klubu se hovoří v článku otištěném v MF.

V průběhu loňského roku proběhlo několik porad realizačního týmu. Probírali jsme všemožné varianty umístění, návrhy na vlastní desku a finanční otázky s akcí spojené. Několikráte jsme byli na místě samém.

Desku vytvořil sochař pan Heřman Kouba.

Delegace Rotary klubu a o.s. Andělská Hora také v minulém roce navštívila hejtmana pana PaeDr. Novotného a požádala jej o záštitu nad celou akcí. Při této příležitosti byl seznámen s postupem příprav a s chystaným programem. Pan hejtman nám vyšel vstříc a celou akci podpořil.

Sled událostí v letošním roce:

Realizace akce "Pamětní deska JWG na Andělské Hoře" úspěšně pokračuje. Sochař Heřman Kouba už dodal originál pamětní desky, té, která bude umístěna na Andělské Hoře.

Z několika možných i nemožných variant, kam desku umístit, jsme na konec vybrali neutrální místo, to ,které navrhoval Jarda hned zpočátku. Naši figuranti dlouho pobíhali, než našli to správné místečko.

Jedná se o církevní pozemek, který leží naproti rodinnému domu pana ing. Beneše, čp. 38. Kolem roku 1720 v blízkosti stávala barokní kaple sv. Nortburgy. Kaple byla zbořena někdy před rokem 1842. Toto místo má několik nezpochybnitelných výhod: je v klidové části (miniparčík ), je mimo komunikaci,  je velmi blízko cestě na zříceninu hradu a jsou tam dokonce dvě lavičky.

Vybraný kámen se bude muset pomocí těžké techniky přemístit na určené místo, kde Pepa ( mistr kamenický ) desku osadí a  ještě bude potřeba v blízkosti umístit informační tabuli.

Poslední událostí v přípravě projektu bylo setkání s manželi Hankovými, kteří vedou folklorní soubor DYLEŇ, soubor by měl hrát hlavní úlohu na slavnosti při příjezdu JWG na Andělskou Horu.

Ivan Thýn  už má základní scénář průběhu oslavy, ještě ho budeme muset  "doladit" s o.s.A.H. a  obecní radou (kulturní komisí), respektive s paní starostkou.

Dále bude nutné navštívit Základní školu v Bochově a projednat zapojení školy do projektu, protože součástí je i soutěž v malování na téma: "Goethe" . Vítězná škola či třída bude finančně oceněna. V Bochově působí také Galina, členka našeho o.s., která vede keramický kroužek. Žáci připraví drobné upomínkové předměty k akci. Ve škole mají novou vypalovací keramickou pec, dar karlovarského Rotary klubu.

Zatím tolik, zdraví  J:p.

Richka

Aktualizováno (Středa, 05 Únor 2014 23:46)

 
Přihlášení